Oldřich Tomek

Malíř Vysočiny

Galerie obrazů

Většina obrazů je malována kombinovanou technikou olej na sololitu

Velký šťouch
110x90, 1998

Tobogán
100x80, 1999

Golem
110x90, 1997

Krajina
90x60, 1992

Malé Pompeje
75x46, 2004

Cesta do hor
74x60, 1993

Hostýn
70x60, 2002

Slyším tě
110x90, 1998

Grál
100x80, 1994

Ohlédnutí
100x80, 2003

Dvě věže
75x104, 2003

Větrný mlýn
90x80, 2013

Zrušené štíty
92x65, 1993

Iniciace
90x110, 2004

Staré město
110x90, 1996

Nokturno
90x110, 1996

Rozhoupaná krajina
92x70, 1993

Mosty
92x70, 1993

Chodec
82x62, 1983

Stromy
90x67, 1979

Citadela
70x60, 2004

Zátiší
80x70, 2003

Biblická krajina
70x60, 2004

Údolí
70x60, 2004

Předtucha
40x50, 2015

Masky
48x45, 2015

Les
110x92, 1996

Nostalgie
80x68, 2003

Inscenace
92x82, 2003

Inscenace
92x82, 2003

Před oponou
80x90, 2005

Tereza
90x80, 2005

Duel
109x88, 1994

Prastrom
108x87, 1998

Brána
100x80, 2007

Větrný mlýn
100x80, 2005

Úlet
80x70, 2007

Slyším tě (Už to nejde)
80x70, 2008

Magdaléna,
70x60, 2006

Zdáš se mi
67x55, 2013

Vzpomínka
50x50, 2015

Ztracený sen
60x50, 2014

Bysta
70x65, 2015

Přítelkyně
70x60, 2013

Globál
100x80, 2014

Stav nouze
100x80, 2008

Fronta
100x80, 2014

Veselka
100x80, 2014

Mlčím
100x80, 2015

Máte zájem o koupi obrazu či spolupráci?

O autorovi

Cesta Oldřicha Tomka k malbě byla dlouhá. Vzděláním a původním zaměřením historik, přitahován výtvarným viděním světa soukromě studoval kresbu a malbu, až výtvarná tvorba v jeho životě převládla. Střídavě žije v Praze a na Vysočině, kde má v chalupě na Pusté Rybné svůj ateliér.

Tomek je přemýšlivý malíř s hlubokým vztahem k přírodě. Krajina Vysočiny, její lesy, cesty a kameny v proměnách ročních dob, jsou v různé míře určitosti trvale v jeho tvorbě přítomny. Souběžně s krajinářskou tvorbou Tomek rozvíjel další linii - malbu abstraktní - která posledních dvacet let převládá. Od přírodních motivů přecházel k základním skladebným prvkům krajiny, po kmenech stromů zamířil k jejich rozvětveným kořenům a ještě hlouběji za proměnlivou smyslovou zkušenost.

I ve vrstvách hluboko pod oblastí určitosti a zřetelnosti existují formy, míry a vztahy - libovolnost vynořujících se obrazů je jen zdánlivá. Zákonitosti, jimiž je řízen náš vnitřní svět, jsou zvláště patrné v kresbách dětí, v obrazcích, sloužících po staletí k meditaci a můžeme je vysledovat také v zážitcích lidí, kteří se ocitli v blízkosti smrti. Často je provázejí podobné motivy: brány, vstupy, do sebe zavinuté nebo se rozvíjející spirály, bludiště tunelů a zářící světla se specifickou barevností. Povšimněme si i podobnosti s obrazy vzdálených galaxií nebo naopak s utvářením mikrosvěta nejmenších částic hmoty.

Zkušenost, kterou nám Tomek svými obrazy zprostředkovává, je dostupná každému. Tomkovu malířskou metodu můžeme přirovnat k procesu rozpomínání; s tím souzní i technika malby, připomínající archeologický průzkum – Tomek v olejomalbě propracoval originální reliéfní techniku s nezaměnitelnou texturou.

Paměť má svou historii; je neustále přepisována novými zkušenostmi a vzdoruje snadnému proniknutí k vlastním kořenům. Naše paměť připomíná palimpsést – tak byl označován pergamen nebo papyrus, znovu použitý k zápisu po odstranění originálního textu.

Tomek, podobně jako filologové seškrabávající z pergamenu nové zápisy, aby se dobrali těch původních, putuje vrstvami paměti a jeho obrazy jsou intimními zprávami a mapami cest po krajinách duše. Malíř Tomek se rozpomíná za nás – my se jen musíme dívat dostatečně pozorně a zkoumat jemné rezonance, které jeho obrazy mohou probudit v naší vlastní paměti. Zneklidňující naléhavost Tomkových obrazů je právě v dotýkání rozhraní mezi světem viděným a tušeným. Otevírají brány, kterými můžeme nahlédnout jinam.

Samostatné výstavy

1980 Praha, Divadlo v Nerudovce
1981 Mariánské Lázně, Divadlo N.V. Gogola
1983 Kaplice, Klub pracujících
1983 Brno, Galerie mladých
1992 Středočeské muzeum Roztoky u Prahy
1993 Praha, Galerie u Bílého slona
1995 Praha, Galerie Kamzík
1995 Plzeň, Galerie X-Centrum
1996 Teplice, galerie Zámek
1997 Žďár nad Sázavou, galerie Radnice
1998 Březiny u Poličky, Kulturní dům
1999 Středočeské muzeum Roztoky u Prahy
2000 Rakovník, Galerie Špejchar
2002 Přerov, Galerie Centrum

2002 Říčany u Prahy, galerie Píseň pro Kristýnku
2002 Březiny u Poličky, Kulturní dům
2002 Praha, Galerie u Sv. Matěje
2003 Pardubice, Galerie Gong
2003 Plzeň, galerie U Sv. Anny
2003 Pustá Rybná, galerie Hlučál
2003 Český Krumlov, zámek, galerie Fortna
2003 Křivoklát, Purkrabství
2003 Litomyšl, Městské muzeum
2003 Znojmo, galerie Kruh
2004 Znojmo, galerie Kruh
2004 Praha, galerie U hrušky
2004 Třebíč, galerie Kruh
2004 Brno, Divadlo Bolka Polívky

2004 Pustá Rybná, galerie Hlučál
2004 Praha, galerie Kamzík
2004 Chotěboř, Městské muzeum a galerie
2005 Praha, galerie Ledeburské zahrady
2005 Praha, Café Platýz
2005 Pustá Rybná, galerie Hlučál
2005 Litomyšl, galerie hotelu Sofia
2006 Praha, galerie U hrušky
2006 Praha, Klub v Jelení
2009 Bílek u Chotěboře
2009 Polička, Divadelní klub Tylův dům
2011 Pustá Rybná, galerie Hlučál
2015 Pustá Rybná, galerie Hlučál

Kontakt

+420 724 551 680

oldtomek@seznam.cz

Kontaktní formulář

© 2015 oldtomek.cz | Web vytvořil Lukáš Kobr, obrazy nafotil Vítek Škop